Published June 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

Botanika darslarida o'quvchilarda kompetensiyala

Description

XXI asr-texnika asri. Zamonaviy o’qituvchi zamon talablariga javob bera oladigan, kasbiy kompetentlikka ega bo’lgan o’qituvchidir. Hozirgi kundagi asosiy vazifalarimizdan biri o‘quvchilarni shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayotlarida uchraydigan vaziyatlarda egallagan turli tipdagi malakalarini samarali ravishda qo‘llashga o‘rgatish, mustaqil ravishda fanga oid zaruriy axborotlarni izlab topish, tahlil qilish natijasida zaruriy bilimlarni oshirishga oid materiallarni ajrata olish, ko‘zda tutilmagan noaniq, ya’ni, muammoli vaziyatlar vujudga kelganda ish beradigan malakalarga alohida ahamiyat berish hamda egallagan bilimlarini kundalik turmushi jarayonida qo‘llay oladigan xususiyatlarni egalashni tarbiyalashdan iboratdir.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-IYUN-1-qism-4-7.pdf

Files (412.4 kB)

Name Size Download all
md5:42c8f703a09d04614c40c1be74f9feac
412.4 kB Preview Download