Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published June 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

DASTURIY TA'MINOT ISHLAB CHIQISHDA AGILE MODELI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada agile modelining chuqur tahlili, uning tamoyillari, xususiyatlari, afzalliklari va cheklovlari va uning asosiy metodologiyalari haqida ma’lumotlar keltirilgan

Files

Magistrlar-IYUN-1_qism-11-14.pdf

Files (455.6 kB)

Name Size Download all
md5:3668905ac8a92b9a3bbc2f6b28be12e2
455.6 kB Preview Download