Published June 5, 2023 | Version v1
Journal article Open

YOSHLARNI ISHGA JOYLASHTIRISH VA ISHSIZLIKDAN HIMOYA QILISHNING XORIJ TAJRIBASI

Description

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarni ishsizlik darajasini kamaytirishda ko’pgina xorijiy mamlakatlarning amalga oshirgan islohotlari keltirilgan, ushbu islohotlarni O’zbekiston Respublikasi hududida qo’llay olish imkoniyatlari yoritilib o’tilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-iyun-1-qism-12-17.pdf

Files (406.0 kB)

Name Size Download all
md5:ca8d53412f7d11c5929718cc8b805999
406.0 kB Preview Download