Published May 31, 2023 | Version v1
Journal article Open

SO'Z TURKUMLARINI O'QITISHDA KLASTER VA BBB USULIDAN FOYDALANISH

Description

Annotatsiya: ushbu maqolada tilshunoslik bo‘limining eng muhim bo‘limlaridan biri sanalgan Morfologiya va uning o‘rganish ob’yekti sanalgan so‘z turkumlari hamda ularni ona tili darslarida o‘rganish usullari haqida ma’lumotlar keltiriladi.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-227-234.pdf

Files (526.1 kB)

Name Size Download all
md5:82a6044f0764f06adf3fcf83990382b4
526.1 kB Preview Download