Published May 30, 2023 | Version v1
Journal article Open

FARZAND TARBIYASIDA MAKTABGACHA TA'LIM VA OILANING O'RNI

Description

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida maktabgacha ta'lim va oila o'rni qay darajada ekanligini va maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorlik ishlari, oilada sog’lom turmush tarzini tashkil etish haqida fikr va munozaralar berilgan

Files

Magistrlar-MAY-1_qism-196-200.pdf

Files (437.9 kB)

Name Size Download all
md5:fdec242acb07f9dd3c72693101baaaa7
437.9 kB Preview Download