Published May 30, 2023 | Version v1
Journal article Open

IQTISODIYOTNING XUSUSIY SEKTORIDA XODIMLAR MEHNATINI MODDIY VA MA'NAVIY RAG'BATLANTIRISH

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotning xususiy sektorida xodimlar mehnatini moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirishning samarali yo’llari, personalga aynan ushbu ko’nikmaning kerakliligini tushuntirish, xodimlarimiz aynan iqtisodiyotni kelib chiqish tarixini o’rganishlari, iqtisodiy qarashlar evolyutsiyasi, iqtisodiy g‘oya va nazariyalarning shakllanish va rivojlanish qonuniyatlari haqida so’z boradi. Iqtisodiyotda vujudga kelishi mumkin bo‘lgan holatlardan, to hozirgi zamongacha asosiy iqtisodiy fikr, g‘oya, qarash. nazariya va turli xil rag‘batlantirishlarni o‘z ichiga oladi.

Files

Magistrlar-MAY-1_qism-177-180.pdf

Files (555.4 kB)

Name Size Download all
md5:9ea66b039a9f5719620224f50a3bf1cc
555.4 kB Preview Download