Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published May 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

Ma'naviy qadriyatlarning tiklanishi v

Description

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada hozirgi davrda milliy ma’naviy qadriyatlarimiz haqida ilmiy qarashlarini bayon etilgan. Shuningdek islom dinining ahamiyatiga ham to’xtalib o’tilgan.

Files

NINE-2023-MAY-1-qism-84-89.pdf

Files (381.7 kB)

Name Size Download all
md5:f7ec6dc7b3fa8260065454367c98b487
381.7 kB Preview Download