Published May 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA QIZIQARLI MASALALAR VA MATEMATIK O'YINLARDAN FOYDALANISH METODIKASI. UMUMTA'LIM MAKTABLARINING 1-SINFI UCHUN QIZIQARLI MASALALAR

Description

Annotatsiya: Bugungi kunda matematika kirib bormagan fan sohasi yo‘q, nafaqat tabiiy fanlar balki ijtimoiy gumanitar sohalarda ham matematikaga, hisob-kitobga va uning tahliliga katta ehtiyoj sezilmoqda. Respublikamizda amaldagi o‘quv dasturlari, darsliklar sifati, maktab dasturi va oliy ta’lim dasturi o‘rtasida uzviylik ta’minlanmaganligi, matematika darsliklarining ko‘proq nazariy bilimga yo‘naltirilganligi real hayotdan uzilib qolganligi, matematikaga qiziquvchan yoshlarga amaliy masalalar yetarli darajada o‘rgatilinmayotganligi va natijada matematika faniga nisabatan o‘quvchilarda salbiy fikr shakllanayotganligi, xalqaro miqyosda o‘z tengdoshlaridan biroz orqada qolayotganligi sababli ularga fanni amaliyot bilan bog‘lagan holda o‘qitishni eng dolzarb muammolardan biriga aylantirdi.

Files

NINE-2023-MAY-1-qism-76-83.pdf

Files (880.9 kB)

Name Size Download all
md5:6b762d6345f5145da13ddf469d3d5f72
880.9 kB Preview Download