Published May 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA IKKI KARRA CHO'KTIRISH USULIDA KREMNIY (IV) OKSID OLISH SINTEZI

Description

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada kremniy (IV) oksidning ikki bosqichda olinishi uning infraqizil (IK), element tarkib analizi, va SEM analiz usullari yormamida olingan natijalar tahlil qilindi. Rezina tarkibiga qo‘shiladigan oltingugurt miqdoriga qarab qanday turlarga bo‘lishi to‘g‘risida ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Files

Magistrlar-MAY-1_qism-145-150.pdf

Files (801.6 kB)

Name Size Download all
md5:8754b313dd64ddc24f9694fea0870d49
801.6 kB Preview Download