Published May 26, 2023 | Version v1
Journal article Open

SIRTLARNI QULAY USULDA YASASH TARTIBI

Creators

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada sirtlarga oid masalalarni yechishda grafik amallarni ko‘rsatib borish, o‘quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish bayon qilingan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-467-472.pdf

Files (593.2 kB)

Name Size Download all
md5:9055f2df3e81a63c3efc1ce2dd79326c
593.2 kB Preview Download