Published May 26, 2023 | Version v1
Journal article Open

MASALALAR YECHISH ORQALI BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING MATEMATIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Description

Ushbu maqolada masalalar yechish orqali boshlang’ich sinf o’quvchilarining matematik qobiliyatlarini rivojlantirish samaradorligi xususida so’z borgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-434-443.pdf

Files (529.3 kB)

Name Size Download all
md5:221f8717f9446a5d210f3fdd56ea2b2d
529.3 kB Preview Download