Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published May 22, 2023 | Version v1
Journal article Open

INGLIZ, RUS VA O'ZBEK TILLARIDA YURAK TERMINLARINING LINGUOKULTUROLOGIYA VA TARJIMA MASALASI

Description

Annotatsiya: Mazkur maqolada o’zbek tillarida yurak terminlarining linguokulturologiyasi va tarjima haqida so’z boradi. Shuningdek, maqolada mazkur masala yuzasidan muallif tomonidan bir necha misollar o‘z ifodasini topgan.

Files

Konferensiya-2023-MAY-1-qism-215-222.pdf

Files (617.8 kB)

Name Size Download all
md5:e18e2acf3759b5c47c8cbc9ba53a2ef5
617.8 kB Preview Download