Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published May 20, 2023 | Version v1
Journal article Open

ELEKTRON DARSLIKLARNING TA'LIMDAGI ROLI VA UNI YARATISH MUAMMOLARI

Description

Informatika va axborot texnologiyalari fanini elektron darsliklardan foydalanib oʻqitish texnologiyasi mavzusi bugungi kunning dolzarb mavzularidan biridir. Bugungi kun oʻquvchisi nafaqat bilim, koʻnikma, malakalarini oʻzlashtira oladi va shu bilan bir qatorda ular ongiga milliy istiqlol gʻoyasi singdirilib boriladi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MAY-1-qism-88-93.pdf

Files (452.9 kB)

Name Size Download all
md5:f1a93104bced7e8262f2e6bbf68b009f
452.9 kB Preview Download