Published May 20, 2023 | Version v1
Journal article Open

19th century of realism and naturalism (Theodore Dreiser)

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr amerikalik yozuvchining adabiyotga yondashuvni o'rganish haqida so'z yuritiladi. Teodor Drayzerning ( Theodore Dreiser ) romanlarning bosh qahramonlarini qanday tasvirlashi to'g'risida fikr yuritiladi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MAY-1-qism-80-84.pdf

Files (397.3 kB)

Name Size Download all
md5:818f5d39efb77b7f5835e37b1d07a8e8
397.3 kB Preview Download