Published May 18, 2023 | Version v1
Journal article Open

MUSTAQILLIK YILLARIDA NAMANGAN VILOYATIDA SHAHAR MADANIYATI VA UNING DOLZARB MUAMMOLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu tezisda Namangan viloyati va shaharning tarixiy, moddiymadaniy meros to’g’risida ko’plab qiziqarli, ilm-fanga tegishli bo’lgan qimmatli ma’lumotlarni bayon qilishimiz, hamda o’rganib bilishimiz zarurligi hamda Namangan viloyati va Namagan shahrida boshqa joylardagi arxeologik, madaniy va tarixiy yodgorliklarni - o’z o’tmish merosimizni sinchiklab o’rganish, ularni ko’z qorachig’iday saqlash, kelgusi avlodlarga ham jonli, ishonarli guvoh, dalil sifatida qoldirish zimmamizdagi ma’suliyatli ma’naviy burchimiz ekanligi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-159-162.pdf

Files (622.2 kB)

Name Size Download all
md5:0573b35aa6e68cfbb4a386f7a8f192cb
622.2 kB Preview Download