Published May 17, 2023 | Version v1
Journal article Open

ADABIYOTSHUNOSLIKDA SYUJET MASALASI

Description

Annotatsiya: Adabiyotshunoslikda barcha turdagi badiiy asarlarning asosini tashkil etuvchi syujet masalasi yuzasidan ko‘pgina olimlarning o‘z ilmiy qarashlari mavjud. Maqolada syujet xususida bir-biri bilan o‘zaro mushtarak, bir-birini to‘ldiruvchi yoki nisbatan farqli qarashlar jamlanib, ular haqida fikr-mulohazalar o‘rin olgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MAY-1-qism-66-70.pdf

Files (572.4 kB)

Name Size Download all
md5:ed4162d2ee0f5986b80b5d55fac5aa5a
572.4 kB Preview Download