Published May 17, 2023 | Version v1
Journal article Open

DIVIDEND TO'LOVLARINI AKTSIYALAR KURSIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK TAHLIL ORQALI BAHOLASH

Creators

Description

Aktsiyadorlik jamiyatlari aktsiya kursi, kompaniyaning bozor qiymati va to‘lanayotgan dividendlar miqdori o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlikning mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash uchun korrelyatsion-regression tahlilni amalga oshiramiz. Bunda biz, turli tarmoqlardagi va bozorda kotirovka narxiga ega, barqaror dividendlarni to‘layotgan aktsiyadorlik jamiyatlarini tanlab olishga harakat qildik.

Files

Konferensiya-2023-MAY-1-qism-166-169.pdf

Files (652.1 kB)

Name Size Download all
md5:8515e2119f5d98705f5cddfa115a7c5e
652.1 kB Preview Download