Published May 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

JEK LONDON HIKOYALARIDA METAFORA

Description

Annotatsiya. Ushbu maqola asosan Jek London, uning idiostili, kasbiy mahorati va uning asarlaridagi qo’llangan ko’chim turi, metafora, haqida keng ma’lumot berib, ushbu ko’chim turiga namunalar keltiriladi, shuningdek, maqola qisqacha metafora tushunchasiga ham to’xtalib o’tadi. Misollar Jek London asarlaridan olingan.

Files

NINE-2023-MAY-1-qism-35-37.pdf

Files (463.1 kB)

Name Size Download all
md5:ae07f94fce3c14fb9c9c46c8023b8ff7
463.1 kB Preview Download