Published May 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

SO'Z TURKUMLARI VA ULARNING TASNIFI

Description

Annotatsiya. Maqolada so’z turkumlarining daslabki o’rganish davri va uning rivojlanish bosqichlari, shuningdek o’zbek tilshunosligi, morfologiya va sintaksis bo’limlarining shakllanishiga oid tadqiqotlar tahlil qilngan. o‘zbek tilida so‘z turkumlari tasnifi masalalariga oid mavjud materiallar o’rganilib tegishli xulosava tavsiyalar berilgan.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-102-106.pdf

Files (586.8 kB)

Name Size Download all
md5:fbcb34417bf432440e845a5256d98a06
586.8 kB Preview Download