Published May 12, 2023 | Version v1
Journal article Open

MAKTAB DARSLARIDA PROYEKSIYA USULLARINI O'QUVCHILARGA INTERFAOL USULLAR ORQALI TUSHUNTRISH

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada, maktab darslarida chizmachilik fanining ahamiyati hamda bu fanning o’quvchilarda tasavvur va idrokni umumlashtiruvchi yaratuvchanlik, bunyodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda asosiy o’rinlarda turishini e’tiborga olgan holda ushbu maqolmani o’quvchilarda eng sodda geometrik jismlarni nafaqat chizmalarda tasvirlashga, balki ochiq fazoda tasavvur eta olish salohiyatini kuchaytirishga oid qarashlar bayon etigan.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-92-96.pdf

Files (523.7 kB)

Name Size Download all
md5:17e6430e1de63d3cc8e83c229c57d3a6
523.7 kB Preview Download