Published May 11, 2023 | Version v1
Journal article Open

Yordamchi so'z turkumlari.Ko'makchi va uning qo'llanilishi

Description

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek va dunyo tilshunosligida ko‘makchilarning o‘rganilishiga oid qarashlar, “oraliq uchinchi”, ko‘makchilashish, metaforik ma’no ko‘chishi

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-83-87.pdf

Files (429.5 kB)

Name Size Download all
md5:0802cfffaf79f7d317a9f72335f23b39
429.5 kB Preview Download