Published May 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

Axborot Texnalogiyalari fanidan elektron qo'llanma yaratish bo'yicha kompyuter imitatsion modelini qo'llashning nazariy asoslari

Description

Annotatsiya Ushbu maqolada xorijiy til oliy o‘quv yurtlarida axborot texnologiyalari faniga oid mavzular bo‘yicha kompyuter imitatsion modellarini yaratish va o‘quv jarayonini imitatsion modellari asosida tashkil etish ko‘rib chiqiladi, bu ularning samaradorligini oshirishga olib keladi. Boshqa tomondan talabalarning mustaqil mavzuarni o’zlashtirishini tashkil qilish imkonini beradi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MAY-1-qism-39-43.pdf

Files (449.3 kB)

Name Size Download all
md5:3293306b6b95fb0ed72472629a64ff5e
449.3 kB Preview Download