Published May 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

GNOSEOLOGIYA. BILISH VA ILMIY BILISH

Description

Annotatsiya: Insonning bilish qobiliyati cheklanmagan, lekin har bir aniq tarixiy davrda o’zi xohlagan barcha narsa va hodisalarni emas, balki bilish imkoni borlarinigina bilib, bilmaganini keyinroq biladi. Lekin shuni aytish kerakki, inson bilimining cheki yo’q, chunki makro-mikro olamning cheksizligi inson bilimining ham cheksizligini ko’rsatadi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-134-137.pdf

Files (449.7 kB)

Name Size Download all
md5:35d9b336b61a4590b5801393ceb22fa6
449.7 kB Preview Download