Published May 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

TOKNI KESISH DAVRIDA TOKNING YOSH DAVRLARINI AHAMIYATI VA USULLARI

Description

Annotatsiya; Ushbu maqolada tokni yosh davrlarini hisobga olgan holda tok kesish usullarini o‘rganib chiqamiz. Chunki, tok kesishdan maqsad uzoq yillar mobaynida, uni tashqi muhit sharoitlariga moslashtirish, yuqori va sifatli hosil yetishtirishda mexanizatsiyadan samarali foydalanish, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashishga imkon beradigan shaklga solish hamda uni saqlab qolishdir.

Files

Konferensiya-2023-MAY-1-qism-75-78.pdf

Files (651.2 kB)

Name Size Download all
md5:e2a01f4e69fa8887346ae7e593fb262c
651.2 kB Preview Download