Published May 8, 2023 | Version v1
Journal article Open

KORRUPSIYANING KO'RINISHLARI VA DAVLAT, JAMIYAT XAVFSIZLIGIGA TAHDIDI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda korrupsiyaning ko’rinishlari, kelib chiqish sabablari tadqiqot natijalariga ko’ra tahlil qilinadi. Shuningdek jamiyat kushandasi bo’lmish korrupsiyaning jamiyatga keltiradigan zarari va tahdidi haqida fikir mulohazalar yuritiladi.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-66-72.pdf

Files (510.1 kB)

Name Size Download all
md5:6de5c7aed38cd7ae62e680e8c035897f
510.1 kB Preview Download