Published May 8, 2023 | Version v1
Journal article Open

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSH RAHBAR KADRLAR MASALASI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda yosh rahbar kadrlarning uchunchi renesans davrida Yangi O’zbekistondagi o’rni, ularning bugungi mavqei va ularga qo’yiladigan talablar. Shuningdek, Yangi O’zbekistonda yosh rahbar kadrlar salohiyatini rivojlantirishda amalga oshirilayotgan ishlar haqida fikr yuritilgan.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-61-65.pdf

Files (493.6 kB)

Name Size Download all
md5:96cffe7bd09b7d8902afbace9e5772ac
493.6 kB Preview Download