Published May 8, 2023 | Version v1
Journal article Open

MENTALITET VA MILLIY MENTALITETNING IJTIMOIY–FALSAFIY GENEZISI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda mentalitet, hamda milliy mentalitet atamalarining keliib chiqish tarixi, shuningdek falsafiy mohiyati to’g’risida fikir mulohazalar yuritiladi. O’zbek millatining milliy mentalitetida ilgari surilgan falsafiy qarashlarning nimalardan iboratli ekanligi ochib berishga harakat qilingan. Mentalitet tushunchasining qabul qilinish doirasi, shuningdek nega milliy mentalitetlarga bo’linish tendensiyalari tahlil ostiga olinadi.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-48-54.pdf

Files (541.4 kB)

Name Size Download all
md5:6566aefc2825b735fff7755ccd1628ad
541.4 kB Preview Download