Published May 5, 2023 | Version v1
Journal article Open

Bolalar yoshida nerv sistemasi va oliy nerv faoliyati

Description

Annotation; Ushbu maqolada Bolalar yoshida nerv sistemasi va oliy nerv faoliyati va bola nerv sistemasining anatomik-fiziologik xususiyati Yangi tu g’ilgan va kichik yoshdagi bolalarning nerv sistemasi uning boshqa sistemalariga nisbatan o’zining yetarlicha rivojlanmaganligi va tabaqalarga ajralmaganligi haqida malumotlar keltirilgan.

Files

Konferensiya-2023-MAY-1-qism-38-40.pdf

Files (393.3 kB)

Name Size Download all
md5:1af2dcb8aa1ea07a78cbeaf46b470652
393.3 kB Preview Download