Published May 3, 2023 | Version v1
Journal article Open

Primqul Qodirovning "Qadrim" qissasidagi obrazlar xarakteristikasining ochib berilishi

Creators

Description

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda Primqul Qodirovning Qadrim qissasida obraz yaratish mahorati, obrazlar xarakteristikasi, ular ruhiyatini ochib berishda badiiy detal va unsurlarning ahamiyati o’rganildi.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-15-18.pdf

Files (457.7 kB)

Name Size Download all
md5:b9a696508f2b0eac09a84de816ad7610
457.7 kB Preview Download