Published May 3, 2023 | Version v1
Journal article Open

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA JADID ADABIYOTINI O'QITISHGA YANGICHA YONDASHUV

Description

Umumta’lim maktablarida adabiy ta’limni tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati haqida so‘z yuritilib, o'quvchilariga zamonaviy adabiyot namunalarini o‘rgatishning samarali usullari haqida fikrmulohazalar bildirildi, adabiyot darslarida badiiy matn tahlili bo‘yicha tavsiyalar berildi.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-MAY-1_qism-4-14.pdf

Files (440.3 kB)

Name Size Download all
md5:6eabece46bdb8d29f7eff2e873b03bba
440.3 kB Preview Download