Published May 3, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'zbekistonda ta'lim –tarbiya va pedagogik qarashlarning rivojlanishida "TemuriylarRenessansi"ning ahamiyati

Description

Annotatsiya: Mazkur maqolada ilm-fan tarraqiyotida ajdodlarimizning qo‘shgan ulkan hissasi hamda Temuriylar Rennesansining yosh avlod ta’lim-tarbiyasidagi axamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-35-39.pdf

Files (578.3 kB)

Name Size Download all
md5:a6d55b4f06babffeecb29ee1beaeaf5b
578.3 kB Preview Download