Published April 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

MADANIYATLARARO MULOQOTDA KOMMUNIKATIV TO'SIQLAR

Description

Annotatsiya: Ushbu maqola ayni paytda tilshunoslikning dolzarb mavzusiga aylangan “madaniyatlararo muloqot” mavzusiga keng to’xtalib, ushbu jarayonda sodir bo’lishi mumkin bo’lgan kommunikativ to’siqlar haqida so’z yuritadi.

Files

NINE-2022-APREL-1-qism-63-67.pdf

Files (385.6 kB)

Name Size Download all
md5:740e01ecd5edd40ed73b5c893f6ba5ce
385.6 kB Preview Download