Published April 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

TIBBIYOT OLIY O'QUV YURTLARI TALABALARINING DEONTOLOGIYASI.

Description

Annotatsiya: Tibbiyot institutida shifokorning jamiyatdagi o'rni va burchi haqida dastlabki tasavvurlar beriladi. Shu sababli, birinchi kunlardanoq talabalarga shifokorlik ma'naviyatining asosiy tamoyillarini o'rgatish zarur. Talaba-vrachlar shifokorlik xususiyatlari, uning ruhiy-emotsional ta'siri bilan belgilangan tengi yo'q vazifaning yuklatilganini anglashi darkor. Bemorlar bilimdan tashqari o'zlariga nisbatane'tibor, ziyraklik, xushmuomalani talab qiladilar.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-APREL-1_qism-189-192.pdf

Files (438.5 kB)

Name Size Download all
md5:4c24e1b9e2a60ac24d7cd18ed1efd67a
438.5 kB Preview Download