Published April 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

SHAHSNING- AXLOQIY MADANIYATI.

Description

Annotatsiya:Axloq - ma'naviy madaniyatning asosi. Shaxsning axloqiy madaniyatining tuzilishiga inson ongi madaniyati va kundalik o'zini tutish madaniyati kiradi. Axloqiy ong va xulq -atvor madaniyatini xulq -atvorda etarli darajada aks etadigan bunday axloqiy ong madaniyatini izchil shakllantirishga ob'ektiv ijtimoiy ehtiyojni ifodalovchi elementlarning ajralmas tizimi sifatida ko'rib chiqish kerak.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-APREL-1_qism-128-129.pdf

Files (422.3 kB)

Name Size Download all
md5:dd55ee71547a352944cd993108b62e70
422.3 kB Preview Download