Published April 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA DROPBOX BULUT TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANIB O'QITISH

Creators

Description

Annotatsiya: Maqolada Masofaviy ta’lim jarayonida bulut texnologiyalardanfoydalanish va Dropbox bulut texnologiyasining vazifasi va undan ro’yxatdan o’tish, fanlardan ma’lumotlarni bu platformaga joylashtirish to’g’risida ma’lumotlar berib o’tilgan.

Files

Konferensiya-2022-APREL-1-qism-223-227.pdf

Files (667.5 kB)

Name Size Download all
md5:4a4ecf41e5aacfe8469687f158de2521
667.5 kB Preview Download