Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published April 25, 2023 | Version v1
Journal article Open

GIYOHVAND MODDALARGA QARSHI KURASH

Description

Annotatsiya: Giyohvandlik bu ijtimoiy ildizlarga ega bo'lgan kasallikdir va har qanday deviant xatti-harakatlar ijtimoiy va shaxsiy rejani buzilishining natijasidir.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-APREL-1_qism-102-104.pdf

Files (426.3 kB)

Name Size Download all
md5:445094da724f773f16f516e55d18c21a
426.3 kB Preview Download