Published April 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG'ICH SINFLARDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI

Creators

Description

Annotatsiya. Maqolada boshlang’ich sinflarida raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanishdagi imkoniyatlari, jumladan undan qay maqsadda foydalanish, uning natijaviyligi, foydalanishda qanday muammolar kelib chiqishi, uning boshlang’ich ta’limdagi o’rni haqida fikr yuritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-120-122.pdf

Files (507.6 kB)

Name Size Download all
md5:f9723f7dee67a2bd88d7bea0354116a1
507.6 kB Preview Download