Published April 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEKISTONDA GʻOYAVIY-MAFKURAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA KONFESSIYALARARO KONSTRUKTIVIZMNING ROLI VA IJTIMOIY TARAQQIYOTNING HOZIRGI BOSQICHIDA JARAYONLARNING INTENSIVLASHISHI

Description

Annotation; Ushbu maqolada o‘zbekistonda g‘oyaviy-mafkuraviy barqarorlikni ta’minlashda konfessiyalararo konstruktivizmning roli haqida ilmiy izlanishlar olib borilgan

Files

Konferensiya-2022-Mart-1-qism-194-196.pdf

Files (452.6 kB)

Name Size Download all
md5:35094761caeb411d76ea1c1a74dd9e4e
452.6 kB Preview Download