Published April 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

Ta'lim jarayonida masofaviy ta'limni amalga oshirish bosqichlari va masofaviy ta'lim texnologiyalariga qo'yiladigan talablar

Description

Annotatsiya: Maqolada uzluksiz ta’lim tizimida masofaviy ta’limning mazmuni va uni amalga oshirish bosqichlari, ta’lim jarayonida masofaviy ta’limdan foydalangan xolda masofaviy ta’lim texnologiyalariga qo’yiladigan asosiy talablar to’g’risida umumiy ma’lumotlar berilgan.

Files

Konferensiya-2022-Mart-1-qism-189-193.pdf

Files (548.2 kB)

Name Size Download all
md5:68dc97edf2436eb9eb4625d942056c86
548.2 kB Preview Download