Published April 19, 2023 | Version v1
Journal article Open

DAVLAT ULUSHI BO'LGAN KORXONALARDAN BYUDJET MABLAG'LARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Description

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat ulushi bo'lgan korxonalardan byudjet mablag'laridan samarali foydalanish mohiyati, ahamiyati va samarali moliyaviy nazoratni amalga oshirish orqali byudjet mablag‘laridan tejamkorlik asosida foydalanish masalalari o’rganilgan

Files

Konferensiya-2022-Mart-1-qism-162-165.pdf

Files (605.8 kB)

Name Size Download all
md5:32c4753ca4e141b67009c461f36a1c6d
605.8 kB Preview Download