Published April 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

Qarshi shahar Arabxona mahallasi aholisi leksikasi

Description

Annotatsiya; O‘zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Arabxona mahallasining kelib chiqish tarixi, mahalla nomining vujudga kelishi, va mazkur mahalla aholisining hozirgi kundagi leksikasining qay yo‘sinda shakllangani haqida fikrlar yuritilgan.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-APREL-1_qism-60-62.pdf

Files (335.4 kB)

Name Size Download all
md5:8a2f8731476b9618d1b763e4c4ce8593
335.4 kB Preview Download