Published April 12, 2023 | Version v1
Journal article Open

QO'SHMA GAPLAR MURAKKAB SINTAKTIK QURILMA SIFATIDA

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada, umumiy tilshunoslikda bog‘langan qo‘shma gaplar tadqiq qilingani va umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quvchilarga ona tili darslarida, qo‘shma gaplar mavzusini yanada tushinarliroq tarzda, ma’lumot olishiga yordam berish haqida ma’lumot berilgan.

Files

Magistrlar-APREL-1_qism-36-42.pdf

Files (405.2 kB)

Name Size Download all
md5:f9074fbdc94120b5ffad2c9d36b0e2e5
405.2 kB Preview Download