Published April 10, 2023 | Version v1
Journal article Open

URCHUQSIZ YIGIRISH MASHINALARIDA IPNING SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Description

Annotatsiya. Ushbu maqolada urchuqsiz yigirish mashinasida ip shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida Autocoro 9 pnevmomexanik yigirish mashinasi asosiy ishchi qismlarining ip shakllanishiga ta’siri, diskret baraban va rotorning ip shakllanishiga ta’siri bo’yicha tahlillar yoritilgan. Yigiruv jihozi ishlab chiqaruvchi yetakchi firmalar yo’riqnomalaridan foydalanilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-APREL-1-qism-80-85.pdf

Files (570.8 kB)

Name Size Download all
md5:371f42f9be8a280f352d806f4d10556c
570.8 kB Preview Download