Published April 5, 2023 | Version v1
Journal article Open

PAXTA XOM ASHYOSINI TOZALASH HAMDA CHIQINDI TARKIBIDAN PAXTA BO'LAKLARINI AJRATIB OLISH TADQIQI

Description

Аnnotatsiya: Ushbu maqolada paxta tozalash korxonalari tozalash jarayonlarida ishlatiladigan RX regeneratorini takomillashtirish boʼyicha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Tadqiqotda taklif qilingan yangi ishchi organ – rezinali-plankali baraban plankalari sonini paxta ajratish samarasiga taʼsiri oʼrganilib, ajratish samaradorligining maksimal darajasi aniqlangan.

Files

Konferensiya-2022-APREL-1-qism-14-17.pdf

Files (539.2 kB)

Name Size Download all
md5:2916f6f59a204640376cb76ccff2bc5e
539.2 kB Preview Download