Published April 4, 2023 | Version v1
Journal article Open

JAMIYATDA OILANING O'RNI

Description

Annotatasiya: Mamlakatimizda azal-azaldan bolalarning ruhiy, aqliy va jismoniy tarbiyasiga ahamiyat berilib ularni, komil inson qilib tarbiyalashga alohida e’tibor qaratib kelingan. Mustaqillik yillarida ham yosh oilalarni qo’llab-quvvatlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, sog’lom avlodni kamol toptirish maqsadida barcha zarur sharoitlar yaratilmoqda.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-4-6.pdf

Files (500.2 kB)

Name Size Download all
md5:e87d192b1a9297ee88b374efcbf211ef
500.2 kB Preview Download