Published April 4, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEK XALQ AMALIY SAN'ATINING TA'LIM TIZMIDAGI MOHIYATI

Description

Annotatsiya: Maqolada o’zbek san’atini ta’lim tarbiya jarayonida tutgan o’rni va mohiyati haqida tushinchalar yoritib berilgan bo’lib, asosan o’ymakorlik, duradgorlik tushinchalariga to’xtalib o’tilgan.

Files

Magistrlar-APREL-1_qism-4-6.pdf

Files (618.4 kB)

Name Size Download all
md5:6db5242a89111e1990934215f6f9d313
618.4 kB Preview Download