Published March 31, 2023 | Version v1
Journal article Open

O`ZBEKISTONDA TARIXIY HAMDA MADANIY MEROSLARINING AHAMIYATI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston tarixiy hamda madaniy meroslarning xalqaro maydondagi o`rni, turistik faoliyatga ta`siri, bu borada qabul qilinayotgan hukumat qarorlari muhokama etiladi.

Files

Tafakkur Manzili-2023-MART-1-qism-99-102.pdf

Files (461.8 kB)

Name Size Download all
md5:0617432586dc7224dc95d1f213a5ca85
461.8 kB Preview Download