Published March 30, 2023 | Version v1
Journal article Open

MASOFAVIY TA'LIMNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARINI PEDAGOGIK TAHLILI

Description

Annotatsiya: Mazkur maqolada, masofaviy ta’lim haqida tushuncha berilib va bu ta’lim shaklining afzallik va kamchilik tomonlari pedagogik jihatdan tahlil qilingan, shuningdek, yurtimizda bu ta’lim shaklining o‘rni qay darajada ekanligi hamda, talabayoshlarning bu ta’lim shakli haqida o‘z fikr- mulohazalari pedagogik jihatdan tahlil qilinib keng yoritib berilgan.

Files

Magistrlar-FEVRAL-1_qism-75-81.pdf

Files (518.4 kB)

Name Size Download all
md5:144a5e0582cf7bc7aa6039bb84e61820
518.4 kB Preview Download