Published March 29, 2023 | Version v1
Journal article Open

G. HIRSUTUM L. ТУРИНИНГ ДУРАГАЙЛАРИДА ГЕНЛАРНИНГ ЎЗАРО ТАЪСИРИ НАТИЖАСИДА ПОЯНИ ЎСИШ ТИПЛАРИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

Description

Аннотация: Мақолада ғўза ўсимлигининг G. hirsutum L. турида барг шаклини назорат этувчи генлар Inl -inl , Ol-ol, Ol s -ol ва ҳосил шохларини назорат қилувчи S-s аллел генларининг ўзаро таъсири натижасида поянинг ўсиш типи генетик тахлил қилинган. Янги детерминант типда ўсувчи шакллар турли комбинацияларда дурагайланиб, F1, F2, Fb ўсимликларда ўсиш типи устида кузатиш ишлари олиб борилган ва уларнинг натижалари келтирилган.

Files

NINE-2022-Fevral-1-qism-68-75.pdf

Files (507.4 kB)

Name Size Download all
md5:e460c4cb9e5aeeffaee48f9a4353dd9c
507.4 kB Preview Download