Published March 28, 2023 | Version v1
Journal article Open

ТАЛАБАЛАРНИНГ ФОНЕТИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНИТРИШДА МАСОФАВИЙ ВА МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Description

Ушбу мақолада тилнинг товуш тузилиши ва унинг таркибий қисмлари, яъни фонемалар, бўғин тушунчасига эътибор берилади. Нутқ аппарати тузилиши ва унинг нутқ товушларини шакллантиришдаги вазифалари билан танишилади, унли ва ундош товушларнинг шаклланиш хусусиятларини, инглиз товушларини таснифлашнинг асосий тамойилларини, инглиз тилининг артикуляция базасининг асосларини ўрганилади.

Files

Konferensiya-2022-Mart-1-qism-91-94.pdf

Files (523.8 kB)

Name Size Download all
md5:0a59cf59b2309fc63fdd713f738b6bbc
523.8 kB Preview Download